*** 📢 ประกาศ ❗️ขอความร่วมมือไปตรวจเชื้อโควิด-19 🦠 ด่วนที่สุด ***

*** 📢 ประกาศ ❗️ขอความร่วมมือไปตรวจเชื้อโควิด-19 🦠 ด่วนที่สุด ***

9 ก.ย. 2564

29 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้รับแจ้งจากศาลาว่าการเมืองอึยจองบู จังหวัดคยองกี ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางไปร้านอาหาร ‘Bangkok’ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น B1 เลขที่ 34 ดุนยาโร 17 บอนกิล เมืองอึยจองบู จังหวัดคยองกี (경기 의정부시 둔야로17번길 34 지하1층) ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 6 กันยายน 2564 เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่สถานีอนามัยโดยด่วน โดยขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 120 หรือ 1339
 
ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือพี่น้องชาวไทยที่ได้เดินทางไปร้านอาหาร ‘Bangkok’ เมืองอึยจองบู ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 6 กันยายน 2564 ให้ความร่วมมือเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ตามคำแนะนำของทางการเกาหลีใต้ เพื่อความปลอดภัยของตนเอง คนใกล้ชิด และส่วนรวมด้วย จักขอบคุณมาก ทั้งนี้ ในการตรวจเชื้อโควิด-19 ทางการเกาหลีใต้ไม่ตรวจสอบว่าเป็นผู้มีอายุวีซ่าหรือไม่