ประกาศ ! เตือนคนไทยที่จะเดินทางมาหรือพำนักอยู่ในเกาหลีใต้

ประกาศ ! เตือนคนไทยที่จะเดินทางมาหรือพำนักอยู่ในเกาหลีใต้

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มิ.ย. 2565

| 336 view

📣 ประกาศ ! เตือนคนไทยที่จะเดินทางมาหรือพำนักอยู่ในเกาหลีใต้

🙅🏻‍♀️🌿🚫 ห้ามนำเข้า กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ามาในประเทศเกาหลีใต้

หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายเกาหลีใต้ !👮🏻‍♂️🚔

 

No_Weed_Ad_2022