ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในนิตยสาร Monocle หัวข้อ "the Time for Thailand"

ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในนิตยสาร Monocle หัวข้อ "the Time for Thailand"

2 มี.ค. 2564

140 view

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในนิตยสาร Monocle หัวข้อ "the Time for Thailand" ซึ่งชูประเด็นความสำเร็จของไทยด้านต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการที่ไทยปรับตัวและสามารถควบคุม COVID - 19 แสดงถึงความพร้อมที่จะก้าวข้ามสถานการณ์ยุค COVID-19 ต่อไป

 

Monocle_x_MFA_Thailand___March_2021_final-page-001

Monocle_x_MFA_Thailand___March_2021_final-page-002

  Monocle_x_MFA_Thailand___March_2021_final-page-003

  Monocle_x_MFA_Thailand___March_2021_final-page-004  

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Monocle_x_MFA_Thailand___March_2021_final.pdf