ประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน และสายการบิน Korean Air

ประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน และสายการบิน Korean Air

15 ต.ค. 2563

612 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอเรียนประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน และสายการบิน Korean Air ว่า สายการบินฯ ไม่อนุญาตให้นำวัตถุไวไฟ อาทิ ไฟแช็ค แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะพาวเวอร์แบงก์ บรรจุลงในกระเป๋าสัมภาระที่จะนำไปเก็บไว้ใต้ท้องเครื่องบิน (กระเป๋าเช็คอิน) ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของเที่ยวบิน และผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงถึง 20 ล้านวอน ในการนี้ ขอให้ผู้โดยสารทุกท่าน โปรดให้ความร่วมมือ เพื่อลดความล่าช้าในการเดินทางไปขึ้นเครื่องบินของท่านเอง และเป็นการช่วยให้เที่ยวบินสามารถออกเดินทางตรงเวลาด้วย
 
ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดมาตรการความปลอดภัยของท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน และสิ่งของต้องห้ามต่าง ๆ ในการเดินทางโดยอากาศยาน ที่ https://www.koreanair.com/.../bagga.../restricted-items.html

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง