ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทุเรียนไทยในการป้องกันเชื้อ COVID-19 ของชาวสวนทุเรียน ตั้งแต่การจัดการในสวน การขนส่งและการบรรจุเพื่อส่งออก

ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทุเรียนไทยในการป้องกันเชื้อ COVID-19 ของชาวสวนทุเรียน ตั้งแต่การจัดการในสวน การขนส่งและการบรรจุเพื่อส่งออก

27 ม.ค. 2564

175 view

สมาคมทุเรียนไทยได้จัดทำภาพประชาสัมพันธ์มาตรฐานทุเรียนไทยในการป้องกันเชื้อ COVID-19 ของชาวสวนทุเรียน ตั้งแต่การจัดการในสวน การขนส่งและการบรรจุเพื่อส่งออก (เอกสารจัดทำโดยสมาคมทุเรียนไทย จัดแปลเป็นภาษาเกาหลีโดยผู้ประสานงานเกษตร)

durian_covid_19_Korea-1_(1)_Page_1

durian_covid_19_Korea-1_(1)_Page_2

  durian_covid_19_Korea-1_(1)_Page_3

  durian_covid_19_Korea-1_(1)_Page_4

  durian_covid_19_Korea-1_(1)_Page_5