ประธานกรรมการผู้บริหารบริษัท Hana Financial Group เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

ประธานกรรมการผู้บริหารบริษัท Hana Financial Group เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

16 ธ.ค. 2563

192 view
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นาย Johnson Lee ประธานกรรมการผู้บริหารบริษัท Hana Financial Group ซึ่งเป็นบริษัทด้านการเงินชั้นนำของสาธารณรัฐเกาหลี ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เพื่อมอบหน้ากากอนามัยจำนวนประมาณ 1,000 ชิ้น และอุปกรณ์กันหนาว ได้แก่ ถุงมือ ที่ปิดหู และผ้าพันคอ จำนวนประมาณ 300 ชิ้น ให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแจกจ่ายให้กับคนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันดินโลก ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศในปี พ.ศ. 2556 รับรองอย่างเป็นทางการให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน โดยในโอกาสนี้บริษัทฯ ได้นำหนังสือจากนาย Kevin Lee รองประธานผู้อำนวยการบริษัท Hana Financial Group แจ้งความประสงค์ดังกล่าว มอบให้เอกอัครราชทูตฯ ด้วย

ต่อมา เมื่อวันที่ 14 และ 15 ธันวาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์กันหนาวดังกล่าว จำนวน 570 ชิ้น ไปมอบให้กับวัดไทย 3 วัดในสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อมอบให้กับคนไทยต่อไป ได้แก่ วัดพุทธรังษี วัดภาวนา และวัดพุทธาราม (หน้ากากอนามัย 100 ชิ้นและอุปกรณ์กันหนาว 90 ชิ้น ต่อวัด) นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหน้ากากอนามัยอีกส่วนหนึ่งจำนวน 100 ชิ้นให้กับสำนักงานแรงงานประจำกรุงโซล และได้จัดวางหน้ากากอนามัยส่วนที่เหลือไว้ที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้คนไทยที่มาติดต่อใช้บริการ ซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละวัน รับไปใช้ได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ