ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขององค์กร CityNet เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือกับไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขององค์กร CityNet เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือกับไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ย. 2566

| 362 view

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2566 นายคิม ชอง-กี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขององค์กร CityNet ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย โดย CityNet เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 ด้วยการสนับสนุนจาก UNESCAP UNDP และ UN-Habitat และดำเนินภารกิจด้านการให้คำปรึกษา/ช่วยดำเนินโครงการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในหลายเมืองทั่วโลกภายใต้ 3 สาขาหลัก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การป้องกันภัยพิบัติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) องค์กรฯ ประสงค์จะเพิ่มพูนความร่วมมือกับ กทม. ซึ่งเป็นสมาชิก CityNet มากว่า 30 ปี ในสาขาที่ตรงกับความต้องการของฝ่ายไทย ตลอดจนขยายความร่วมมือไปยังเมืองอื่น ๆ ในประเทศไทย ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ รับที่จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยพิจารณา และสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมที่จะหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมกับ CityNet เพื่อสำรวจความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาเมืองระหว่างกันต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ