ปิดระบบแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เดินทางกลับไทยโดยเร่งด่วนของสถานทูต

ปิดระบบแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เดินทางกลับไทยโดยเร่งด่วนของสถานทูต

22 พ.ย. 2563

2,648 view
ในวันที่ 23 พ.ย. 63 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป สถานทูตจะปิดระบบแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เดินทางกลับไทยโดยเร่งด่วนของสถานทูต (google form สำหรับคนไทยที่ประสงค์กักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลไทยจัดสรร (State Quarantine: SQ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยขอให้คนไทยทุกคนใช้ระบบลงทะเบียน COE ออนไลน์แทนตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 63 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป (เข้าระบบ COE ออนไลน์ได้ที่นี่ https://coethailand.mfa.go.th/regis/start)
** สถานทูตจะย้ายลำดับคิวการเดินทางกลับไทย รวมทั้งข้อมูลของคนไทย ในระบบลงทะเบียนเดิม (หมายถึงคนที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 23 พ.ย. 63) ไปใส่ในระบบการลงทะเบียน COE ออนไลน์ เพื่อให้คงคิวเดิม **
ในระหว่างนี้ ขอให้คนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับไทยและกักตัวแบบ SQ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ศึกษาระบบการลงทะเบียน COE ออนไลน์ที่ https://youtu.be/E2BYPNrpVuc และ https://coethailand.mfa.go.th/.../THCOERegistrationGuideF... หรือ QR code ตามประกาศด้านล่าง
Image may contain: text