ผู้บริหารสูงสุด (CEO) สถาบันวิจัย Woori Finance เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

ผู้บริหารสูงสุด (CEO) สถาบันวิจัย Woori Finance เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ย. 2566

| 346 view

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 66 นายเจย์ ปาร์ค CEO ของสถาบันวิจัย Woori Finance ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมทั้งแจ้งว่าธนาคารอูริ (Woori Bank) มีความสนใจที่จะขยายบริการไปยังประเทศไทย จึงมีความประสงค์จะเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายของไทยเรื่องการจัดตั้งสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างชาติในไทย โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินธุรกิจบนช่องทางดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ (Virtual Bank) รวมถึงความต้องการ/ข้อคิดเห็นของชาวไทยที่ใช้บริการธนาคารอูริในสาธารณรัฐเกาหลีใต้อยู่ในปัจจุบัน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งเรื่องแผนการปรับปรุงแนวทางการอนุญาตให้จัดตั้ง Virtual Bank ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำลังดำเนินการอยู่ และขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดที่ธนาคารอูริประสบในการพยายามขยายกิจการในประเทศไทยเพื่อจะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยทราบและพิจารณาต่อไป