ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (31 ม.ค. 65)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (31 ม.ค. 65)

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ม.ค. 2565

| 775 view

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก_31.1.2022

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ