ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลไปให้บริการกงสุลสัญจรที่นครกวางจู

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลไปให้บริการกงสุลสัญจรที่นครกวางจู

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ค. 2567

| 213 view
เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๗ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลและสำนักงานแรงงาน กรุงโซล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลไปให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ที่มหาวิทยาลัยโฮนัม นครกวางจู และพบปะกับชุมชนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีกว่า ๓๐๐ คนที่เข้ารับบริการด้านกงสุล เช่น ทำหนังสือเดินทาง สัญชาติและนิติกรณ์ ขอสูติบัตรและให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
เอกอัครราชทูตฯ พบหารือผู้นำชุมชนไทยในนครกวางจูและจังหวัดชอลลานัม เพื่อรับทราบภารกิจการให้ความช่วยเหลือชุมชนไทยในเมืองดังกล่าว และประเด็นที่ขอรับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการก่อตั้งสมาคมเพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือคนไทยด้วย
 
449335580_878504594324184_6772707392780581111_n 449443857_878504617657515_7063366257478119456_n 449382326_878504637657513_2544582593729820657_n 449166678_878504580990852_2885423011123067391_n 449165611_878504630990847_9101096352284288588_n