พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2564

301 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมีนางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และหัวหน้าทีมประเทศไทย เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมด้วยคู่สมรสเข้าร่วม กิจกรรมในพิธีประกอบด้วยการถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ การวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ การกล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยเอกอัครราชทูตฯ และการยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ