พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

12 ต.ค. 2563

638 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมีนางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และหัวหน้าทีมประเทศไทย เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมด้วยคู่สมรสเข้าร่วม
กิจกรรมในพิธีประกอบด้วยการวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การถวายบังคมคำรบหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การกล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยเอกอัครราชทูตฯ และการจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ