พิธีมอบอนุมัติบัตร (Exequatur) แต่งตั้ง นาย Park Myung-jin เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครปูซาน

พิธีมอบอนุมัติบัตร (Exequatur) แต่งตั้ง นาย Park Myung-jin เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครปูซาน

7 ธ.ค. 2563

188 view

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เป็นประธานในพิธีมอบอนุมัติบัตร (Exequatur) แต่งตั้ง นาย Park Myung-jin เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครปูซาน โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมนครปูซาน นครอุลซัน นครแทกู จังหวัดคย็องซังใต้ และ จังหวัดคย็องซังเหนือ

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ นาย Park ซึ่งดำรงตำแหน่งอันมีเกียรติยศ ซึ่งรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้ความไว้วางใจ แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนทางการของประเทศไทย โดยจะมีหน้าที่ดูแล คุ้มครอง และปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยหรือนิติบุคคลไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง แรงงาน และสังคมภายในเขตกงสุล

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ นาย Park ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และหัวหน้าสำนักงานภายใต้ทีมประเทศไทยเข้าร่วม โดย นาย Park ได้กล่าวขอบคุณ และยินดีในการดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครปูซาน โดยมุ่งมั่นที่จะมีส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เกาหลีใต้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งช่วยเหลือดูแลคุ้มครองคนไทยในเขตกงสุล และจะเปิดสถานทำการกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครปูซาน ในโอกาสแรกต่อไป

นาย Park เป็นผู้ก่อตั้ง และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน บริษัท Korea Development จำกัด ซึ่งเป็นกิจการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังเป็นประธาน Haeundae Beach Golf & Resort รวมถึงเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นในอีกหลายธุรกิจสำคัญ อาทิ บริษัท Tourtainment จำกัด บริษัท Modetour Network และสถานีโทรทัศน์ MBC เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ