พิธีมอบเงินสนับสนุนแก่องค์กรเอกชนในเกาหลีใต้

พิธีมอบเงินสนับสนุนแก่องค์กรเอกชนในเกาหลีใต้

15 ก.ย. 2564

374 view
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต ในฐานะตัวแทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนจำนวน 350,000 บาท (12,195,000 วอน) แก่องค์กรเอกชนในเกาหลีใต้ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ช่วยเหลือ Exodus จังหวัดคยองกี-โด คริสตจักรไทยโพชอน จังหวัดคยองกี-โด คริสตจักรฤทธานุภาพ จังหวัดชุงชองนัมโด Social Services Center จังหวัดอุลซาน และ Mission Center for Migrant จังหวัดแดกู ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ในเกาหลีใต้ โดยมี น.ส. เมนะกา ฐิตสาโร กงสุล และนางวนิดา รังสิมาเทวัญ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกงสุล เข้าร่วมด้วย
 
พิธีมอบเงินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทที่สำคัญขององค์กรเอกชนที่มีต่อคนไทย และเป็นการแสดงความขอบคุณต่อการอุทิศตนและการทุ่มเทขององค์กรเหล่านี้ที่มีต่อคนไทยที่พำนักอยู่ในเกาหลีใต้ นอกจากนี้ ยังถือเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาคเอกชนเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ในภารกิจดูแลและคุ้มครองคนไทยในเกาหลีใต้ซึ่งมีประมาณ 174,892 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ