พิธีมอบใบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

14 พ.ย. 2564

351 view
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 64 นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และนางสาวชนัญญา พรรณรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงโซล ได้มอบใบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์
Thai SELECT Signature แก่ร้านอาหารไทย 2 ราย ได้แก่ ร้าน Pad ka paw 팟카파우 (팟카파우) กรุงโซล และร้าน Thai Bin (타이빈) ตั้งอยู่ทีนครปูซาน และได้มอบใบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ Thai SELECT Classic แก่ร้าน Sala Daeng Bangkok (살라댕방콕) กรุงโซล ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณผู้ประกอบการร้านอาหารทั้ง 3 รายที่ช่วยส่งเสริมให้อาหารไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงประชาชนและวัฒนธรรมระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
#ประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์_Thai_SELECT เป็นเครื่องหมายที่รัฐบาลไทยโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทย
#ตราสัญลักษณ์_Thai_SELECT_ในต่างประเทศ_แบ่งออกเป็น_3_ประเภท ตามเกณฑ์รูปแบบของร้าน การตกแต่งร้าน คุณภาพของอาหารและการบริการ ดังนี้
1. #Thai_SELECT_Signature เป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์ มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการอาหารไทยแท้คุณภาพยอดเยี่ยม มีการตกแต่งร้านสวยงาม และมีการบริการที่เป็นเลิศ เป็นร้านที่มีความโดดเด่นในภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารไทย
2. #Thai_SELECT_Classic มอบให้ร้านอาหารไทย ที่ให้บริการอาหารรสชาติตามมาตรฐานของอาหารไทย มีคุณภาพดี มีการตกแต่งร้านและการบริการที่อยู่ในระดับดี
3. #Thai_SELECT_Casual มอบให้กับร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ให้บริการอาหารที่มีรสชาติไทย แต่มีข้อจำกัดในด้านบริการ หรือเป็นร้านที่มีขนาดเล็ก และ/หรือมีความเรียบง่าย ให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้บริการ เช่น ร้านอาหารไทยในฟู้ดคอร์ท ร้าน Fast Food ร้านอาหารที่มีที่นั่งจำกัดหรือไม่มีที่นั่งหน้าร้าน Food Truck หรือร้านอาหารไทยที่มีเมนูไม่มากแต่ล้วนเป็นอาหารไทยที่มีรสชาติตามต้นตำรับไทย หรือเป็นร้านที่ให้บริการอาหารไทยแนว Street Food เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ