พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

5 ธ.ค. 2564

194 view

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 น.ส. รมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม และพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ วัดพุทธรังษี จังหวัดคยองกี โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมด้วยคู่สมรสเข้าร่วม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ