พิธีเปิดศูนย์อาหาร ASEM ที่ Jeju International Convention Center จังหวัดเชจู

พิธีเปิดศูนย์อาหาร ASEM ที่ Jeju International Convention Center จังหวัดเชจู

14 พ.ย. 2564

30 view
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 64 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้มอบหมายให้นางพิมพ์พิรีย์ มณีรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อาหาร ASEM ใน Jeju International Convention Center จังหวัดเชจู ซึ่งประกอบด้วยร้านอาหารสัญชาติต่าง ๆ จากทวีปเอเชียและยุโรป เช่น ไทย เวียดนาม และโครเอเชีย โดยในโอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษาได้กล่าวย้ำถึงความตั้งใจของประเทศไทยที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารส่งออก ในทางที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economic Model (BCG Model) ของรัฐบาลไทย นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ยังมีการมอบใบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ Thai SELECT แก่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทย โดยหวังว่าอาหารไทยในศูนย์อาหารแห่งนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ