มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2564

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2564

29 ธ.ค. 2563

3,339 view

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2564 รับสมัครระหว่างวันที่ 18 มกราคม – วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

 หลักสูตรที่เปิดสอน  

  1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
  3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)
  4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)

                                          

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบ ในประเทศเกาหลีใต้ ศูนย์สอบสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงโซล สำหรับศูนย์สอบอื่นๆ ในประเทศต่าง ๆ อีกจำนวน 32 ประเทศ ซึ่งรวมศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ประเทศไทย ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
www.oasc.ru.ac.th 
หมายเหตุ: กรณีมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบให้ดูตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

โทร. 0-2310 8196-7, 0-2310 8664-5

E-mail : oasc@ru.ac.th 

Facebook : www.facebook.com/ru.oasc 

เอกสารประกอบ

1.เอกสารประชาสัมพันธ์_(ป.ตรี_1-2564).pdf