มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของแต่ละจังหวัดในไทย

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของแต่ละจังหวัดในไทย

8 ม.ค. 2564

34 view
ตรวจสอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของแต่ละจังหวัดในไทยได้ที่ http://www.moicovid.com/map.html