มาตรการภายใต้แผน “การอยู่ร่วมกับโควิด-19” ของเกาหลีใต้ (Living with COVID-19 Scheme)

มาตรการภายใต้แผน “การอยู่ร่วมกับโควิด-19” ของเกาหลีใต้ (Living with COVID-19 Scheme)

2 พ.ย. 2564

1,114 view

มาตรการภายใต้แผน_อยู่ร่วมกับโควิด-19_ของเกาหลีใต้_(1)

มาตรการภายใต้แผน_อยู่ร่วมกับโควิด-19_ของเกาหลีใต้_(2)

  มาตรการภายใต้แผน_อยู่ร่วมกับโควิด-19_ของเกาหลีใต้_(3)

  มาตรการภายใต้แผน_อยู่ร่วมกับโควิด-19_ของเกาหลีใต้_(4)

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ