มาตรการ Phuket Sandbox Extention (7 + 7)

มาตรการ Phuket Sandbox Extention (7 + 7)

17 ส.ค. 2564

710 view

Phuket_Sandbox_Extension_Scheme_ภาษาไทย-1_1

หลักการ_Phuket_scheme_17.8.2021  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Phuket_Sandbox_Extension_Scheme_ภาษาไทย_1.pdf

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง