ยอดส่งออกเครื่องสำอางเกาหลีใต้ ต้นปี 67 พุ่ง 36%

ยอดส่งออกเครื่องสำอางเกาหลีใต้ ต้นปี 67 พุ่ง 36%

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 เม.ย. 2567

| 145 view

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 Korea International Trade Association (KITA) เผยว่า การส่งออก เครื่องสําอางของเกาหลีใต้ ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 อยู่ที่ 1.515 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.2 จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2566 โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในตลาดส่งออกหลัก 

ในบรรดาตลาดส่งออกเครื่องสําอางที่สําคัญของเกาหลีใต้ 10 อันดับแรก ประกอบไปด้วย จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เวียดนาม ฮ่องกง ไต้หวัน ไทย อินโดนีเซีย รัสเซีย และสิงคโปร์ ทว่ามีเพียงรัสเซียเท่านั้นที่ปริมาณการส่งออกเครื่องสําอางของเกาหลีใต้ลดลง (การส่งออกเครื่องสําอางของเกาหลีใต้ไปยังรัสเซียลดลงร้อยละ 7.5 จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2566) ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดหลักอื่น ๆ 9 แห่ง ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เพิ่มขึ้นทั้งหมด โดยเฉพาะสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.2 จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2566 อยู่ที่ 243 ล้านดอลลาร์สหรัฐและญี่ปุ่น ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.3 จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2566 อยู่ที่ 154 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าการส่งออก ไปยังสหรัฐฯและญี่ปุ่นเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ โดยครองอันดับ 2 และ 3 ตลาดที่มีปริมาณการส่งออกมากที่สุดของเกาหลีใต้ตามลําดับ จีนยังคงเป็นตลาดส่งออกเครื่องสําอางอันดับ 1 ของเกาหลีใต้ โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 418 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2566 

 

อ่านต่อได้ที่  ยอดส่งออกเครื่องสำอางเกาหลีใต้ ต้นปี 67 พุ่ง 36% - (globthailand.com)