รัฐบาลเกาหลีใต้อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่อายุ 75 ปีหรือมากกว่า สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

รัฐบาลเกาหลีใต้อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่อายุ 75 ปีหรือมากกว่า สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

28 เม.ย. 2564

330 view

รัฐบาลเกาหลีใต้อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่อายุ 75 ปีหรือมากกว่า (เกิดก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2489) ซึ่งพำนักอาศัยในเกาหลีใต้มากกว่า 90 วัน สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2564 โดยขอให้ยื่นใบยินยอมฉีดวัคซีนที่สำนักงานเขตด้วยตนเอง และรอรับข้อมูลยืนยันวันที่และเวลาสำหรับการฉีดวัคซีนทางโทรศัพท์มือถือ ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยขอให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หน่วยงานควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ (Korea Disease Control and Prevention Agency) ที่เบอร์โทร. 1339 (มีบริการภาษาต่างชาติ) หรือสำนักงานเขตตามที่พำนักอาศัยของท่าน ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในเกาหลีใต้ที่ https://www.facebook.com/504952866234190/posts/4033343133395128/?d=n

 

รัฐบาลเกาหลีใต้อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่อายุ_75_ปี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ