รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในต่างประเทศ สามารถติดต่อลงทะเบียนแสดงสถานะการฉีดวัคซีนดังกล่าวในเกาหลีใต้ได้

รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในต่างประเทศ สามารถติดต่อลงทะเบียนแสดงสถานะการฉีดวัคซีนดังกล่าวในเกาหลีใต้ได้

10 ธ.ค. 2564

2,598 view

รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในต่างประเทศ สามารถติดต่อลงทะเบียนแสดงสถานะการฉีดวัคซีนดังกล่าวในเกาหลีใต้ได้

 

Vaccine_Registration_Announcement_2021.12.10

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ