รับสมัครลูกจ้างเฉพาะกิจเป็นรายวัน (18 มี.ค. 64)

รับสมัครลูกจ้างเฉพาะกิจเป็นรายวัน (18 มี.ค. 64)

18 มี.ค. 2564

525 view

ประกาศรับสมัคร_ลูกจ้างเหมารายวัน1_อัตรา_18.3.2021_(1)

ประกาศรับสมัคร_ลูกจ้างเหมารายวัน1_อัตรา_18.3.2021_(2)  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ใบสมัครลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซล_1.docx
ใบสมัครลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซล(1).pdf