รับสมัครลูกจ้างเฉพาะกิจเป็นรายวัน (12 พ.ค. 64)

รับสมัครลูกจ้างเฉพาะกิจเป็นรายวัน (12 พ.ค. 64)

12 พ.ค. 2564

255 view

ลูกจ้างเฉพาะกิจรายวัน_24_พ.ค._-_30_มิ.ย._64_0001 ลูกจ้างเฉพาะกิจรายวัน_24_พ.ค._-_30_มิ.ย._64_0002  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ใบสมัครลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซล.docx
ใบสมัครลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโซล.pdf