รางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

รางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

21 มิ.ย. 2564

306 view
ประเทศไทยร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agricultural Organization of the United Nations - FAO) ประกาศเปิดรับสมัครการแข่งขันชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางด้านอาหารและการขจัดความหิวโหย และกระตุ้นให้ทั่วโลกมีกิจกรรมด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืน ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบให้แก่บุคคล ชุมชน และองค์กรที่ได้จัดกิจกรรมสอดคล้องกับหัวข้อหลักวันดินโลกที่ FAO กำหนด โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเหรียญรางวัล เงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประเทศไทย
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามรถส่งผลงาน ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en
 
WSDA_18_Large
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ