รายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และแนวทางในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และแนวทางในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

22 ต.ค. 2564

1,744 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และแนวทางในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

S__59777894

S__59777896

  S__59777897

ตารางแนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย_พ.ย._64

  S__59777898  

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอเรียนว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป คนไทยในเกาหลีใต้ที่ตรงตามเงื่อนไขดังนี้ สามารถขอลดการกักตัวเมื่อเดินทางจากเกาหลีใต้เข้าไทยทางเครื่องบิน เหลือ 1 คืน (รอฟังผลตรวจโควิด19 จนกว่าจะผ่าน)
 
(1) ฉีดวัคซีนครบโดส ไม่ต่ำกว่า14 วัน ก่อนเดินทางจากเกาหลีใต้ไปประเทศไทย และ
 
(2) พำนักในเกาหลีใต้อย่างน้อย 21 วันติดต่อกันก่อนเดินทางไปประเทศไทย 
 
- อย่างไรก็ดี คนไทยต้องจองโรงแรม (SHA+ หรือ AQ) จำนวน 1 คืน ระหว่างรอฟังผลการตรวจโควิด  หรือจนกว่าจะทราบว่า ไม่ติดเชื้อโควิด  รวมทั้ง รับผิดชอบค่าตรวจโควิด 1 ครั้งเมื่อเดินทางถึงไทย โดยมีใบเสร็จยืนยันการชำระเงินค่าโรงแรม ที่รวมค่าตรวจโควิดออกโดยโรงแรม เป็นหลักฐานประกอบการขอ Certificate of entry (COE) 
 
- เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปีที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด สามารถเดินทางเข้าไทยตามเงื่อนไขเดียวกับผู้ปกครอง 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อประเทศได้รับการยกเว้นการกักตัว_ฉ.ไทย.pdf