ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม (6 พ.ค. 2565)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม (6 พ.ค. 2565)

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 พ.ค. 2565

| 614 view

1._ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบลูกจ้างชั่ว-1

1._ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบลูกจ้างชั่ว-2  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

1._ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบลูกจ้างชั่ว.pdf