วันพรุ่งนี้ (9 ก.ย. 2563) สถานทูตฯ จะเริ่มติดต่อผู้ที่ได้ลำดับคิวที่ 1 - 215 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้เดินทางกลับไทยด้วยเที่ยวบินวันที่ 17 ก.ย. 2563

วันพรุ่งนี้ (9 ก.ย. 2563) สถานทูตฯ จะเริ่มติดต่อผู้ที่ได้ลำดับคิวที่ 1 - 215 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้เดินทางกลับไทยด้วยเที่ยวบินวันที่ 17 ก.ย. 2563

8 ก.ย. 2563

1,198 view
วันพรุ่งนี้ (9 ก.ย. 2563) สถานทูตฯ จะเริ่มติดต่อผู้ที่ได้ลำดับคิวที่ 1 - 215 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้เดินทางกลับไทยด้วยเที่ยวบินวันที่ 17 ก.ย. 2563
ท่านสามารถเช็คลำดับคิวกลับไทยล่าสุดได้ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheck
 
Flight_Sep_2020_(2)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ