สถานทูตฯ จะเริ่มติดต่อผู้ที่ได้ลำดับคิวที่ 1 - 210 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้เดินทางกลับไทยด้วยเที่ยวบินวันที่ 24 ก.ย. 2563

สถานทูตฯ จะเริ่มติดต่อผู้ที่ได้ลำดับคิวที่ 1 - 210 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้เดินทางกลับไทยด้วยเที่ยวบินวันที่ 24 ก.ย. 2563

14 ก.ย. 2563

991 view
วันพรุ่งนี้ (15 ก.ย. 2563) สถานทูตฯ จะเริ่มติดต่อผู้ที่ได้ลำดับคิวที่ 1 - 210 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้เดินทางกลับไทยด้วยเที่ยวบินวันที่ 24 ก.ย. 2563
ท่านสามารถเช็คลำดับคิวกลับไทยล่าสุดได้ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheck
 
Flight_Sep_2020_(3)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง