สถานทูตเอกอัครราชทูตฯ ได้รับอนุมัติให้จัดเที่ยวบินกลับไทยในเดือน ก.ย. 63 รวม 5 เที่ยวบิน

สถานทูตเอกอัครราชทูตฯ ได้รับอนุมัติให้จัดเที่ยวบินกลับไทยในเดือน ก.ย. 63 รวม 5 เที่ยวบิน

29 ส.ค. 2563

1,489 view

Flight_Sep_2020_1