สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล นำส่งหน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อาหาร และของใช้จำเป็น ให้แก่องค์กรอิสระเกาหลีใต้ที่ช่วยเหลือชาวไทยในเกาหลีใต้จำนวน 7 แห่ง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล นำส่งหน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อาหาร และของใช้จำเป็น ให้แก่องค์กรอิสระเกาหลีใต้ที่ช่วยเหลือชาวไทยในเกาหลีใต้จำนวน 7 แห่ง

4 ก.ย. 2563

45 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล นำส่งหน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อาหาร และของใช้จำเป็น ให้แก่องค์กรอิสระเกาหลีใต้ที่ช่วยเหลือชาวไทยในเกาหลีใต้จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
 
- คริสตจักรไทยร่วมใจ
- Labor Pastoral Commission Of The Archdiocese Of Seoul (Caritas Seoul)
- คริสตจักรชีวิตใหม่
- คริสตจักรฤทธานุภาพ
- Hwaseong Migrant Shelter (HMS)
- Joeunbut Church
- Sungkun Church
 
เพื่อสนับสนุนการดูแลพี่น้องชาวไทยในเกาหลีใต้ในระหว่างที่รอเดินทางกลับไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ