สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ส่งคนไทยในเกาหลีใต้ จำนวน 196 คน เดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ส่งคนไทยในเกาหลีใต้ จำนวน 196 คน เดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษ

11 ก.ย. 2563

131 view
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ส่งคนไทยในเกาหลีใต้ จำนวน 196 คน เดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษของสายการบิน Korean Air ที่ KE 651 ซึ่งออกเดินทางจากเกาหลีใต้ เวลา 18.55 น. และจะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 22.08 น. โดยเที่ยวบินดังกล่าว เป็นเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับ-ส่งบุคคลกลับประเทศไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งการจัดเที่ยวบินพิเศษนี้เป็นไปตามแนวทางจัดการเคลื่อนย้ายคนไทยในต่างประเทศกลับประเทศไทยของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมโรคของไทย โดยการจัดสรรผู้โดยสารคนไทยที่ขึ้นเที่ยวบินข้างต้น 196 คน ให้ความสำคัญกับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนด้านสุขภาพ สตรีมีครรภ์ และเป็นไปตามลำดับของผู้ที่ลงทะเบียนในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ ผู้โดยสารทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักดีว่า ยังมีคนไทยในเกาหลีใต้ที่มีความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยอีกจำนวนมาก ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษ ในช่วงเดือนกันยายน 2563 อีกจำนวน 3 เที่ยวบิน ในวันที่ 17, 24 และ 29 กันยายน 2563 โดยหากได้รับการจัดสรรเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษเพิ่มเติม สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป
 
ในการจัดเที่ยวบินพิเศษครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้โทรศัพท์ติดต่อคนไทยทั้งหมด 264 คน โดยมีผู้ยังไม่พร้อมเดินทางหรือเปลี่ยนใจไม่กลับ จำนวน 31 คน ผู้ไม่สามารถติดต่อได้ จำนวน 33 คน ผู้ไม่มารับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากเปลี่ยนใจไม่เดินทางกลับแบบกะทันหัน จำนวน 2 คน และผู้มารับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว แต่ไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ เนื่องจากพบว่าหนังสือเดินทางหมดอายุแล้ว จำนวน 1 คน และเป็นผู้พำนักอาศัยในเกาหลีใต้เกินวีซ่ากำหนดซึ่งไปรายงานตัวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ไม่ทัน จำนวน 1 คน
 
ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดใช้ความรอบคอบในการลงทะเบียนข้อมูลติดต่อของท่าน เพื่อรักษาสิทธิ์การเดินทางกลับประเทศไทย ตรวจสอบอายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง และโปรดตรวจสอบวันรายงานตัวให้รอบคอบก่อนการเดินทาง หากพำนักในเกาหลีใต้เกินที่วีซ่ากำหนด จะต้องไปรายงานตัวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ทั้งนี้ หากท่านไม่สะดวกเดินทางกลับแล้ว ขอให้รีบแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้คนไทยคนอื่นได้มีโอกาสกลับประเทศไทยได้เร็วขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง