สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเริ่มติดต่อผู้ที่มีได้ลำดับ 1 - 200 สำหรับผู้มีสิทธิเดินทางกลับไทยในวันที่ 10 ก.ย. 2563

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเริ่มติดต่อผู้ที่มีได้ลำดับ 1 - 200 สำหรับผู้มีสิทธิเดินทางกลับไทยในวันที่ 10 ก.ย. 2563

2 ก.ย. 2563

1,604 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเริ่มติดต่อผู้ที่มีได้ลำดับ 1 - 200 สำหรับผู้มีสิทธิเดินทางกลับไทยในวันที่ 10 ก.ย. 2563

ท่านสามารถเช็คลำดับคิวกลับไทยล่าสุดได้ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheck

10.9.2020

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ