สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลจัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลจัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 พ.ค. 2567

| 219 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลจัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีนายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อุปทูตฯ เป็นประธาน และมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วม กิจกรรมฯ ประกอบด้วยพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ