สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (ปรับแก้ไขวันหยุดในเดือนธันวาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 กันยายน 2563) รายละเอียดตามประกาศด้านล่าง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (ปรับแก้ไขวันหยุดในเดือนธันวาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 กันยายน 2563) รายละเอียดตามประกาศด้านล่าง

7 ธ.ค. 2563

237 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ