สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2566

| 925 view

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยนางกัญญรัตน์ เวชชาชีวะ ภริยา ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย พร้อมทั้งคู่สมรส จำนวน 22 ราย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยกิจกรรมประกอบด้วย 1) พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล 2) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม 3) พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแห่งแผ่นดิน และ 4) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ