สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2566

| 1,583 view

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย พร้อมทั้งคู่สมรส ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ