สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดงานสัมมนาส่งเสริมการค้าการลงทุนสำหรับธุรกิจในนครปูซานและเมืองกิมแฮ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดงานสัมมนาส่งเสริมการค้าการลงทุนสำหรับธุรกิจในนครปูซานและเมืองกิมแฮ

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 488 view
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ด้วยความร่วมมือจากสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนประจำกรุงโซลและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจำกรุงโซล ได้จัดงานสัมมนาส่งเสริมการค้าการลงทุน ณ โรงแรม iSquare เมืองกิมแฮ จ.คยองซังใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายด้านการค้าการลงทุนของไทยให้บริษัทเกาหลีใต้ในเมืองกิมแฮและนครปูซานรับทราบ ซึ่งรวมถึงนโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ ได้แก่ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ทั้งนี้ การจัดงานสัมมนาดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมของพื้นที่ซึ่งจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม โดยภายในงานมีแขกผู้เข้าร่วมเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คนจากทั้งภาคเอกชนและสมาคมธุรกิจในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งเกาหลีใต้ประจำนครปูซาน และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ประจำเมืองกิมแฮ โดยบริษัทที่เข้าร่วมประกอบธุรกิจในหลากหลายสาขา อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ การแพทย์และยา/เวชภัณฑ์ e-commerce ฯลฯ ซึ่งบางรายดำเนินธุรกิจในไทยหรือประเทศอาเซียนอยู่แล้วและต้องการทราบลู่ทางในการขยายธุรกิจ ในขณะที่หลายรายยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานดังกล่าวจึงถือเป็นโอกาสดีในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย รวมทั้งการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยกับภาคเอกชนและสมาคมธุรกิจในพื้นที่เป้าหมาย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ