สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดโรดโชว์แนะนำบริษัท SCG ในเกาหลีใต้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดโรดโชว์แนะนำบริษัท SCG ในเกาหลีใต้

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ย. 2565

| 439 view
เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 65 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ร่วมมือกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย หรือ Siam Cement Group (SCG) จัดโรดโชว์แนะนำบริษัท SCG ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของไทย ในเกาหลีใต้ ประกอบด้วยการจัดสัมมนาในช่วงเช้าภายใต้ชื่อ “SCG Business Seminar : Exploring Partnerships & Opportunities” ที่โรงแรม The Plaza Hotel Seoul โดยภายในงาน นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้กล่าวเปิดงานร่วมกับนายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของ SCG ต่อด้วยการบรรยายโดยผู้บริหารของ SCG เกี่ยวกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ และวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมใหม่ ๆ เช่น smart living / อีวี / การก่อสร้างสีเขียว / โรงงานอัจฉริยะ ฯลฯ ภายในงานได้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คนจากบริษัทและองค์กร/สมาคมธุรกิจเกาหลีใต้ เช่น บริษัท Samsung C&T, POSCO, Hanwha Solutions, LS Electric, Lotte E&C, KITA และ KOTRA เป็นต้น โดยมีหัวหน้าสำนักงาน BOI ณ กรุงโซลร่วมให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนในสาขาที่เกี่ยวข้องด้วย
การจัดงานสัมมนาดังกล่าวได้ช่วยสร้างความตระหนักรู้ในแวดวงธุรกิจเกาหลีใต้เกี่ยวกับศักยภาพและขีดความสามารถของบริษัทขนาดใหญ่ของไทย เช่น SCG ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล และเป็นจุดเริ่มต้นให้นักธุรกิจจากทั้งสองฝ่ายได้สร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดความร่วมมือต่อไป
ในช่วงบ่าย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับบริษัท LS Electric จัดการศึกษาดูงานให้กับคณะ SCG ที่โรงงานอัจฉริยะของ LS Electric ที่เมืองชองจู จังหวัดชุงชองเหนือ ซึ่งได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นหรือ “Lighthouse Factory Award” จากสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) เมื่อปี 2564 จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ SCG กับ LS Electric ได้ร่วมกันกำหนดสาขาที่สามารถหารือเพื่อร่วมมือกันได้ต่อไป เช่น microgrid และ Energy Storage System (ESS)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ