สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ส่งคนไทยในเกาหลีใต้ จำนวน 196 คน เดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ส่งคนไทยในเกาหลีใต้ จำนวน 196 คน เดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษ

28 พ.ย. 2563

262 view
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ส่งคนไทยในเกาหลีใต้ จำนวน 196 คน เดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษของสายการบิน Korean Air ที่ KE 653 ซึ่งออกเดินทางจากเกาหลีใต้ เวลา 19.05 น. และจะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 23.20 น. โดยเที่ยวบินดังกล่าวเป็นเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับ-ส่งบุคคลกลับประเทศไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งการจัดเที่ยวบินพิเศษนี้เป็นไปตามแนวทางจัดการเคลื่อนย้ายคนไทยในต่างประเทศกลับประเทศไทยของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมโรคของไทย โดยการจัดสรรผู้โดยสารคนไทยที่ขึ้นเที่ยวบินข้างต้น 196 คน ให้ความสำคัญกับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนด้านสุขภาพ สตรีมีครรภ์ และเป็นไปตามลำดับของผู้ที่ลงทะเบียนในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ (ระบบ google form) ทั้งนี้ ผู้โดยสารทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว

ในการจัดเที่ยวบินพิเศษครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้โทรศัพท์ติดต่อคนไทยทั้งหมด 320 คน โดยมีผู้ยังไม่พร้อมเดินทางหรือเปลี่ยนใจไม่กลับ จำนวน 68 คน ผู้ไม่สามารถติดต่อได้ จำนวน 52 คน และมีผู้ที่ไม่มาปรากฏตัวขึ้นเครื่องจำนวน 6 คน
สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักดีว่า ยังมีคนไทยในเกาหลีใต้ที่มีความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยอีกจำนวนมาก ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดเตรียมเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษ ในวันที่ 3 10 17 และ24 ธันวาคม 2563 สำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักในสถานที่กักตัวของรัฐ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยหากได้รับการจัดสรรเที่ยวบินพาณิชย์พิเศษเพิ่มเติม สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเน้นย้ำว่า ผู้ที่มีสิทธิ์บินกลับไทยและประสงค์กักตัวในสถานที่รัฐกำหนดให้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สำหรับเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และเคยลงทะเบียนในระบบ google form ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการขอหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศไทย (CoE) แบบ Online ที่ https://bit.ly/2UVq2Ya สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนครั้งแรก โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนที่ https://bit.ly/3q2LlW2

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดใช้ความรอบคอบในการลงทะเบียนข้อมูลติดต่อของท่าน เพื่อรักษาสิทธิ์การเดินทางกลับประเทศไทย เตรียมเอกสารสำคัญต่าง ๆ ตรวจสอบอายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง และโปรดตรวจสอบวันรายงานตัวให้รอบคอบก่อนการเดินทาง หากพำนักในเกาหลีใต้เกินที่วีซ่ากำหนด จะต้องไปรายงานตัวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
 
 
 
 
 
28,078
People reached
6,954
Engagements
Boost post
 
1.7K
136 comments
67 shares
Like
Comment
 
Share