สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาเอก ภาควิชา Governance and Development

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาเอก ภาควิชา Governance and Development

7 ธ.ค. 2564

113 view

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration - NIDA) เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาเอก ภาควิชา Governance and Development (ภาษาอังกฤษ) และทุนการศึกษาสำหรับภาควิชาดังกล่าว รายละเอียดดังปรากฏด้านล่าง หมดเขตรับสมัครในวันที่ 17 ธันวาคม 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Application_Form.pdf
Application_Announcement_(Semester_2-2021)__(Round_2)_Ph.D._Inter-.pdf