สถิติคนไทยที่เดินทางกลับไทยโดย repatriation flight ช่วง มี.ค. 64 ถึงปัจจุบัน

สถิติคนไทยที่เดินทางกลับไทยโดย repatriation flight ช่วง มี.ค. 64 ถึงปัจจุบัน

23 เม.ย. 2564

315 view

ในช่วงที่ผ่านมา จำนวนคนไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่สถานทูตจัดให้เพื่อเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐ (State Quarantine: SQ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้มีจำนวนลดน้อยลงในแต่ละเที่ยวบิน และมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อย ๆ แม้ว่าสถานทูตเรียกคิวคนไทยจำนวนมากขึ้น ตามสถิติที่ปรากฏในตารางด้านล่าง และโดยที่ทางการไทยอาจมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนโรงแรม SQ ให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการสำหรับผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยที่กำลังพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 1,000 คนต่อวัน ▶️ สถานทูตจึงมีความจำเป็นต้องลดโควต้าของผู้โดยสารในเที่ยวบินกลับไทย (เที่ยวบิน SQ) จากเดิม 150 - 200 คนต่อเที่ยวบิน เป็น 100 คนต่อเที่ยวบิน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ◀️ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคนไทยในเกาหลีใต้ที่ต้องการเดินทางกลับไทยเพิ่มขึ้นอีกในภายหลัง สถานทูตจะดำเนินการปรับเพิ่มโควต้าให้ตามปริมาณความต้องการ

177476368_3777798185648834_2503826896150509421_n

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ