สรุปข้อมูลการเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ระดับ 2 ของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี

สรุปข้อมูลการเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ระดับ 2 ของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี

1 ก.ย. 2563

607 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอเรียนว่า ตามที่รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้เริ่มบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ระดับ 2 ในบริเวณกรุงโซล จังหวัดคยองกี และนครอินชอน ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 สิงหาคม 2563 ล่าสุด รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้มีคำสั่งขยายระยะเวลาและเพิ่มความเข้มงวดของของมาตรการฯ ระดับที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 6 กันยายน 2563 สรุปได้ ดังนี้
1. ร้านอาหาร (รวมถึงร้านเบียร์ ร้านไก่ทอด ร้านอาหารจานด่วน ร้านเบเกอรี่) สามารถเปิดทำการปกติได้จนถึงเวลา 21.00 น. เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการจะต้องกรอกแบบฟอร์มรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สวมหน้ากากอนามัยระหว่างพูดคุยและรออาหาร และรักษาระยะห่าง 2 เมตร และหลังจากเวลา 21.00 น. ถึง 05.00 น. จะต้องสั่งอาหารกลับไปรับประทานที่บ้าน (take-out หรือ delivery) เท่านั้น
2. ร้านกาแฟและเครื่องดื่มแฟรนไชส์จะต้องให้ผู้ใช้บริการสั่งกลับบ้าน (take-out หรือ delivery) เท่านั้น และผู้ใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์มรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สวมหน้ากากอนามัยระหว่างรอ และรักษาระยะห่าง 2 เมตร
3. ห้ามรวมตัวกันที่สถานที่ออกกำลังกายในร่ม อาทิ ฟิตเนส สนามไดร์ฟกอล์ฟ ห้องบิลเลียด สนามแบดมินตัน ลานโบว์ลิง สระว่ายน้ำ สถาบันสอนเต้น สนามสควอช ห้องแอโรบิก ห้องตีปิงปอง สนามเทนนิส สถาบันสอนโยคะและพิลาทิส
4. สถาบันกวดวิชาที่มีนักเรียน 10 - 300 คน จะต้องทำการเรียนการสอนออนไลน์ และห้ามรวมตัวที่ห้องอ่านหนังสือและ Study Café
5. สถาบันการศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกิน 9 คนในเวลาเดียวกัน จะต้องให้นักเรียกรอกแบบฟอร์มรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และตรวจดูอาการผิดปกติ (อาทิ การวัดไข้) โดยหากผู้ใดมีอาการผิดปกติจะต้องถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสถานที่ ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ ยกเว้นเวลารับประทานอาหารและทำกิจกรรมในน้ำ รวมถึงต้องรักษาระยะห่าง 2 เมตร
6. หน่วยงานราชการและสถาบันของรัฐจะต้องผลัดเวรให้เจ้าหน้าที่อย่างน้อง 1 ใน 3 ของจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทำงานที่บ้านในแต่ละวัน
7. งดการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลและสถานที่พักฟื้นผู้ป่วย
8. สถานสงเคราะห์คนชราและผู้พิการจะต้องปิดทำการชั่วคราว
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลีทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมโรคของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเคร่งครัด รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือมีกิจกรรมการชุมนุมของคนจำนวนมาก ระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง หมั่นล้างมือให้สะอาด ใช้ช้อนกลาง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารข้างนอก สวมใส่หน้ากากและรักษาระยะห่าง 2 เมตร เมื่อมีความจำเป็นต้องออกไปในพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีอาการไอ จาม มีไข้ หรือมีความผิดปกติบริเวณทางเดินหายใจ ขอให้รับคำปรึกษาเบื้องต้นจากกรมควบคุมโรคสาธารณรัฐเกาหลี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1339 หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1345 ต่อ 0*5* สำหรับภาษาไทย ก่อนการเดินทางไปยังโรงพยาบาล เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรงพยาบาล
สำหรับกรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ hotline +82 10 6747 0095 หรืออีเมล rteconsular@gmail.com รวมทั้งขอให้โปรดติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคผ่านช่องทางทางการของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี อาทิ www.cdc.go.kr และ http://ncov.mohw.go.kr สื่อมวลชน และ/หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป
ภาพประกอบจาก http://ncov.mohw.go.kr