สัมมนา 2021 DMZ International Forum on the Peace Economy

สัมมนา 2021 DMZ International Forum on the Peace Economy

9 ธ.ค. 2564

283 view
เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมงานสัมมนา 2021 DMZ International Forum on the Peace Economy ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ณ อำเภอโคซอง จังหวัดคังวอน ภายใต้หัวข้อ “Building Resilience for Peace and International Cooperation on the Korean Peninsula” โดยความร่วมมือระหว่าง National Research Council for Economics, Humanities and Social Sciences (NRC), Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) และจังหวัดคังวอน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงของการแบ่งแยกประเทศ และหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองเกาหลี โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองฝ่าย รวมถึงความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อสร้างพลวัตของการเจรจาและวางรากฐานสู่สันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีอย่างถาวร โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมชาติและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐของเกาหลีใต้ ผู้แทนสถาบันวิจัยจากหลากหลายประเทศ และเอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ในเกาหลีใต้
ในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตได้ร่วมเยี่ยมชมเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือในเขตอำเภอโคซอง จังหวัดคังวอน ซึ่งเป็นอำเภอและจังหวัดเดียวในโลกที่ถูกแบ่งแยกนับจนถึงปัจจุบัน รวมถึงเข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้ที่ระลึก และกล่าวย้ำท่าทีของไทยในการสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการส่งเสริมสันติภาพอย่างถาวรบนคาบสมุทรเกาหลี และรักษาพลวัตในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ และหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะกลับสู่กระบวนการเจรจาในโอกาสแรก เพื่อคาบสมุทรเกาหลีที่มั่งคั่งและปราศจากอาวุธนิวเคลียร์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ