สารคดีองค์การอนามัยโลก (WHO) แบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ของไทยในการรับมือกับโควิด-19

สารคดีองค์การอนามัยโลก (WHO) แบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ของไทยในการรับมือกับโควิด-19

25 ก.ย. 2563

143 view
สารคดีองค์การอนามัยโลก (WHO) แบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ของไทยในการรับมือกับโควิด-19
สารคดีนี้ถ่ายทอดถึงระบบสาธารณสุขพื้นฐานที่เข้มแข็ง ของไทยซึ่งออกแบบเพื่อให้มีความยืดหยุ่น ตอบสนองได้รวดเร็วด้วยยุทธศาสตร์ที่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการป้องกัน ค้นหา รักษาและติดตาม https://youtu.be/0wFuq-QdwAU