สารจากเอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

สารจากเอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ค. 2567

| 308 view

Ambassador_Tanee

สารจากเอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

 

อันยองฮาเซโย  สวัสดีพี่น้องชาวไทยในเกาหลีใต้
และสวัสดีประชาชนชาวเกาหลีใต้ ทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน/และทุกภาคส่วนที่รักทุกท่าน

ผมและภริยาได้เดินทางมาถึงเกาหลีใต้เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗  และวันนี้ ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งต่อกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้แล้ว

ไทยและเกาหลีใต้เป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิด โดยมีจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์พิเศษต่อกันจากการที่ไทยได้ส่งทหารมาเข้าร่วมกับกองกำลังของสหประชาชาติร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับชาวเกาหลีใต้ในสงครามเกาหลีเมื่อปี ๒๔๙๓ ถึงปี ๒๔๙๖ ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ทำให้เกาหลีใต้และประชาชนชาวเกาหลีใต้ยังคงระลึกถึงไมตรีจิตของไทยจวบจนปัจจุบันที่สำคัญ ในปีนี้ไทยและเกาหลีใต้ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี ๒๕๐๑ และกำลังร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน

ในฐานะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ผมมีความมุ่งมั่นที่จะสานงานต่อ ก่องานใหม่ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีใต้ ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในทุกมิติ โดยในด้านการเมือง ผมจะร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ในการผลักดันให้เกิดการเยือนระดับสูงภายในปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน นอกจากนี้ ผมจะเน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ กงสุล และวัฒนธรรม โดยการขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ “3P” หรือ “ผลักดันการลงทุน สนับสนุนงานกงสุล หนุนเชื่อมซอฟท์พาวเวอร์” ซึ่งประกอบด้วย (๑) EP (Economic Promotion) หรือการเสริมสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน และการขยายเครือข่ายด้านธุรกิจ เพื่อให้มูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-เกาหลีใต้เติบโตมากยิ่งขึ้น (๒) CP (Consular Protection) หรืองานกงสุล โดยมุ่งสร้างชุมชนชาวไทยที่เข้มแข็งในเกาหลีใต้ ตลอดจนให้ความคุ้มครองและดูแลพี่น้องชาวไทยในเกาหลีใต้ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการให้บริการด้านกงสุลให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น การส่งเสริมให้แรงงานไทยมาทำงานที่เกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมาย และการผลักดันให้รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดโครงการให้ผู้ที่อยู่อย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้เดินทางกลับได้โดยสมัครใจ และ (๓) SP (Soft Power) หรือการส่งเสริมประเทศไทย
ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสากล ตามแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยทั้ง ๑๑ สาขา อาทิ งานเทศกาล อาหาร มวยไทย และการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจะจัดงานเทศกาลไทย สวัสดีโซลหรือ Sawasdee Seoul Thai Festival ขึ้นที่กรุงโซล ในช่วงไตรมาส ๓ ของปีนี้ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนออาหารไทย สินค้าและวัฒนธรรมไทย มวยไทย รวมถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ ผมขออาธารนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือ จงดลบันดาลให้พี่น้องชาวไทย มิตรชาวเกาหลีใต้ และเพื่อนในประชาคมระหว่างประเทศทุกท่าน ประสบแต่ความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับทุกท่านในระหว่างเข้าร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และงานกิจกรรมชุมชนชาวไทยและมิตรประเทศในเกาหลีใต้ และผมยินดีที่จะให้การสนับสนุนทุกท่านในด้านต่าง ๆ และขอรับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นเดียวกัน

ขอขอบคุณและสวัสดีครับ

คัมซาฮัมนีดา

 

นายธานี แสงรัตน์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วิดีโอประกอบ

สารจากเอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล