สารจากเอกอัครราชทูต ฉบับที่ 3

สารจากเอกอัครราชทูต ฉบับที่ 3

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 639 view

                     พี่น้องชาวไทยสบายดีกันไหมครับ ช่วงกลางตุลาคมถึงกลางพฤศจิกายนที่ผ่านมา ใบไม้ในกรุงโซลและพื้นที่ต่าง ๆ ของเกาหลีใต้เปลี่ยนสีสดสวยมาก ทั้งแดง ส้ม เหลือง น้ำตาล และสารพัดสีที่อยู่ระหว่างนี้ อากาศก็เย็นสบาย จึงน่าจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มีชาวไทยเดินทางมาเกาหลีใต้เป็นจำนวนมาก ทั้งนักท่องเที่ยว ญาติพี่น้อง และคณะทางการ หวังว่าพวกเราชาวไทยที่พำนักในเกาหลีใต้คงมีโอกาสได้ชื่นชมความงามของธรรมชาติที่แปลกตาไปจากที่เมืองไทยกัน และบันทึกไว้เป็นความทรงจำดี ๆ อีกเรื่องที่เกาหลีใต้นี้นะครับ

                     ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญหนึ่งในประเทศไทยได้แก่การที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปค ทำให้มีผู้นำและผู้บริหารระดับสูงจาก
เขตเศรษฐกิจจาก ๒๑ แห่งมาร่วมหารือกันที่กรุงเทพฯ เพื่อฟื้นการค้าการลงทุนและหาทางร่วมมือให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดความยั่งยืน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ผมมีโอกาสสนทนากับท่านนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ตอนส่งท่านขึ้นเครื่องบินไปประชุมที่ประเทศไทย ท่านเห็นว่าเกาหลีใต้และไทยสามารถร่วมมือกันได้อีกมาก โดยเฉพาะเรื่องพลังงาน การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีที่ทำให้การเติบโตของเมืองและอุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นอกจากการประชุมเอเปคแล้ว ท่านนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ยังได้พบหารือผู้บริหารธุรกิจรายใหญ่ของไทย ๗ รายเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศด้วย นับว่าท่านใช้เวลาที่ประเทศไทยได้อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์จริง ๆ

                     เข้าสู่ปลายเดือนพฤศจิกายนในขณะนี้ มีข้อมูลที่มาพร้อมกับอากาศซึ่งเริ่มหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วว่า สถิติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก อัตราการติดเชื้อช่วงนี้พุ่งขึ้นเป็นราว ๖๐,๐๐๐ รายต่อวันหลังจากที่เคยลดลงต่ำกว่าหมื่น จึงขอฝากพี่น้องให้โปรดระวังและรักษาสุขภาพกันต่อไปด้วย ทั้งต่อโควิดและโรคภัยอื่น ๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจว่าได้รับวัคซีนเสริมเข็มต่าง ๆ หรือมียาแก้โรคต่าง ๆ กันแล้ว
ความไม่ประมาทยังคงเป็นเกราะคุ้มชีวิตและทรัพย์สินที่ดีที่สุด โศกนาฎกรรมที่อิแทวอนปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นอีกอุทธาหรณ์ซึ่งเตือนให้พวกเราต้องรอบคอบและใช้วิจารณญาณส่วนตนเพิ่มขึ้น สิ่งที่ชวนเพลินในหลาย ๆ ครั้ง อาจทำให้เราละวางความระมัดระวังจนเข้าสู่ภาวะอันตรายได้ จึงขอฝากพี่น้องให้ความสำคัญกับสติระลึกรู้กันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ชีวิตของทุกคนจะได้ไม่หลุดไปในทางลำบาก แต่มุ่งตรงไปสู่เป้าที่ตั้งใจบรรลุได้จนสำเร็จ ไม่เสียความทุ่มเทที่ลงแรงกันไปเพียงเพราะมองข้ามเรื่องที่สามารถระวังได้ง่าย แต่กลับเพลินไม่ระวังหรือเพียงไม่อยากใส่ใจ

                     ด้วยความปรารถนาดีครับ แล้วพบพูดคุยกันต่อในครั้งหน้า ฤดูหนาวของเกาหลีใต้

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

สารจากเอกอัครราชทูตฯ_03.pdf